Наука

Список опубликованных работ:

 1. Долгов В.И. Методы увеличения скорости криптографических преобразований на эллиптических кривых / В.И. Долгов, А.В. Неласая // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2004. ‑ №2. – C. 72-78.
 2. Неласа Г.В. Методи скалярного множення на еліптичних кривих / Г.В. Неласа // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. ‑ №534. ‑ C. 3-10.
 3. Неласая А.В. Методы экспоненцирования с фиксированной точкой / А.В. Неласая // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2005. ‑ №1. ‑ С. 103-106.
 4.  Неласая А.В. Протокол цифровой подписи на гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2006. ‑ № 1(15). – С. 113-118.
 5. Долгов В.И. Стойкость криптографических алгоритмов на гиперэллиптических кривых / В.И. Долгов, А.В. Неласая // Прикладная радиоэлектроника. – 2006. – Т. 5, – №1. ‑ С. 30-34.
 6.  Долгов В.И. Неласая А.В. Методы определения порядка якобианов гиперэллиптических кривых / В.И. Долгов, А.В. Неласая // Прикладная радиоэлектроника. –  2007, Т. 6, – №3. ‑ С. 366-369.
 7. Долгов В.И. Геометрический подход к сложению дивизоров гиперэллиптической кривой / В.И Долгов, А.В. Неласая // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2007. ‑ №2(18). ‑ С. 44-50.
 8. Неласая А.В. Протоколы коллективной цифровой подписи на эллиптических и гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая, Г.Л. Козина, Н.А. Молдовян // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2008. ‑ №1(19). ‑ С.127-133.
 9. Неласая А.В. Метод вычисления матрицы Хассе-Витта гиперэллиптических кривых специального вида / А.В. Неласая, В.И. Долгов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. ‑ №1(20). ‑ С.87-92.
 10. Долгов В.И. Ускорение криптографических преобразований на гиперэллиптических кривых третьего рода над малым полем / В.И. Долгов, А.В. Неласая, А.Н. Дорожкин // Системи обробки інформації. Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах. – 2009. – Вип. 7 (79). ‑ С. 59-62.
 11. Неласа Г.В. Атака на протоколи цифрового підпису на еліптичних кривих на основі колізії компоненту підпису  / Г.В. Неласа, М.C. Гулевський // Захист інформації. – 2009. ‑ № 4. ‑ С.48-55.
 12. Долгов В.И. Программная реализация криптографических операций на гиперэллиптических кривых / В.И. Долгов, А.В. Неласая // Системи обробки інформації. Безпека та захист інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах. – 2010. – Вип. 3 (84). ‑ С. 17-19.
 13. Неласая А.В. Перспективы применения гиперэллиптических кривых в криптографии / А.В. Неласая // XIV общероссийская научно-техническая конференция “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”, 4-6 октября2005 г. – Санкт-Петербург. – 2005. – С.60.
 14. Неласая А.В. Криптосистемы, основанные на операциях в якобианах гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая // Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”, 13-15 квітня 2006 р. – Запоріжжя. – 2006. – С. 203-205.
 15. Неласая А.В. Арифметика якобиана гиперэллиптической кривой / А.В. Неласая , Т.В. Федорончак  // IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Технології безпеки інформації, 14 квітня 2006 р. – Київ : НТУУ КПІ. – 2006. – С.19-20.
 16. Неласая А.В. Групповая операция над элементами якобиана гиперэллиптической кривой / А.В. Неласая, В.И. Долгов // Материалы 11-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 10-12 апреля2007 г. – Харьков : ХНУРЭ. – 2007. – Ч. 2. – С. 274.
 17. Неласа Г.В. Аналіз складності криптографічних перетворень на гіпереліптичних кривих / Г.В. Неласа, М.О. Живко // Конференція «Тиждень науки», квітень2009 г. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2009. – С. 305-307.
 18. Неласая А.В. Анализ алгоритмов дискретного логарифмирования на гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая, В.И. Долгов // 10-ый Юбилейный международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 10 – 12 апреля2006 г. – Харьков : ХНУРЭ. – 2006. –С. 496.
 19. Nelasa A. Usage of hyperelliptic curves in the digital signature protocol / A. Nelasa, T. Fedoronchak // Proceedings of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET’2006, February 28- March 4, 2006. – Lviv-Slavsko. – 2006. – P.51-53.
 20. Неласа Г.В. Цифровий підпис на гіпереліптичних кривих / Г.В. Неласа, В.И. Долгов // 12-ый Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 1 – 3 апреля2008 г. – Харьков : ХНУРЭ. – 2008. – С. 12.
 21. Козина Г.Л. Стандарты электронной цифровой подписи на эллиптических кривых / Г.Л. Козина, А.В. Неласая // Четверта науково-технічна конференція «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні», 1-3 березня 2006 р. – Київ. – 2006. – С. 35.
 22. Неласая А.В. Специальные схемы электронной цифровой подписи / А.В. Неласая, Г.Л. Козина, Н.А. Молдовян // IV Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”, 24-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2008. – С. 212-213.
 23. Долгов В.И. Схема проверяемого разделения секрета на гиперэллиптических кривых высокого рода / В.И. Долгов , А.В. Неласая // Международная научно-практическая конференция «Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні». – грудень 2009. – Харків : ХНЕУ. – 2009. – C. 174-175.
 24. Неласа Г.В. Швидкі методи множення великих чисел і поліномів / Г.В. Неласа, Р.М. Сущинський // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді „Світ інформації та телекомункацій -2006”, 26-27 квітня 2006 р. – Київ : ДУІКТ. – 2006. – С.111.
 25. Nelasa A.V. Multisequencing of operation of a scalar multiplication on elliptic curve / A.V. Nelasa, V.I. Dolgov // Proceedings of the International Conference, CADSM’2005, 23 – 26 February 2005. – Lviv-Polyana. – 2005. – P. 122-123.
 26. Неласая А.В. Быстрые алгоритмы выполнения последовательности операций в абелевых группах / А.В. Неласая // III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Технології безпеки інформації”, 15 квітня 2005 р. –  Київ : НТУУ КПІ. – 2005. – С.25.
 27. Долгов В.И. Параллельное модульное возведение в степень / В.И. Долгов, А.В. Неласая // 9-ый Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 19 – 21 апреля2005 г. – Харьков : ХНУРЭ. – 2005. – С. 543.
 28. Неласая А.В. Быстрые алгоритмы экспоненцирования точки эллиптической кривой / А.В. Неласая, В.И. Долгов // VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах», 11-13 мая2005 г. – Киев : Пуща–Озерная. – 2005. – С.90-91.
 29. Неласая А.В. Проблемы проектирования криптосистем на гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая // 7-я международная научно-практическая конференция „Современные информационные и электронные технологии”, 22-26 мая2006 г. – Одесса. – 2006. – Том 1. – С. 134.
 30.  Зайцев С.А. Протоколы коллективной цифровой подписи / С.А.Зайцев, Ю.В. Белозеров, А.В. Неласая // Конференція «Тиждень науки», квітень 2008 р. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2008. – С. 50-51.
 31.  Nelasa A. Choice of Parameters of Cryptosystems on Hyperelliptic curves / A. Nelasa // 9th International Conference “The experience of designing and application of cad systems in microelectronics”, CADSM’2007, 20-24 February 2007. – Lviv-Polyana. – 2007. – P. 421.
 32. Долгов В.И. Выбор гиперэллиптической кривой для криптографических приложений / В.И. Долгов,  А.В. Неласая // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем», 20 – 21 листопада 2008 р. – Харків : ХНЕУ. – 2008. – С. 16-17.
 33. Неласа Г.В. Атака на протоколи цифрового підпису на еліптичних кривих на основі колізії частини підпису / Г.В. Неласа, М.C. Гулевський // Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційна безпека», 26-27 березня 2009 р. – Київ : ДУІКТ. – 2009. – С. 199-203.
 34. Неласая А.В. Определение порядка группы дивизоров гиперэллиптической кривой / А.В. Неласая, В.И. Долгов, С.А. Зайцев  // Международная научно-техническая конференция «Компьютерное моделирование и интеллектуальные системы», КМИС-2007, 26-27 марта2007 г. – Запорожье : ЗНТУ. – 2007. – С.173-177.
 35. Неласая А.В. Вычисление элементов матрицы Хассе-Витта гиперэллиптической кривой / А.В. Неласая, М.И. Верещак // VII Всеукраїнська науково-практична конференція  студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 24 квітня 2009 р. – Київ : НТУУ “КПІ” . – 2009. – частина 1. –, С. 70-71.
 36. Козина Г.Л. Реализация цифровой подписи на эллиптических кривых / Г.Л. Козина, В.Л. Коломоец, А.В. Неласая // Научная конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации», 05-07 октября2004 г. – Санкт-Петербург : СПбГТУ. – 2004. – С.56.

 

Добавить комментарий